Pelagisk

Tjo og hei på deg, Jørgen:)

Ved Aquarius på Lovund produserer vi olje og proteinkonsentrat av biprodukter fra sild, lodde og hvitfisk. Den viktigste råstoffkilden er biproduktene fra store pelagiske filetanlegg, men andelen biprodukter fra hvitfisk er økende.

Produktene anvendes i sin helhet som ingredienser i kvalitetsfôr til laks og ørret.

pelagisk.jpg
 

Hordafor er GMP+ sertifisert og arbeider kontinuerlig med å sikre kvalitet gjennom hele verdikjeden.