Hvitfiskmottak / Industri

Mange bekker små...

Fortsatt er det en stor del av biproduktene fra hvitfisk næringen som dumpes eller ikke får en god anvendelse. Hordafor utvikler løsninger for biprodukthåndtering sammen med denne  industrien og ulike fiskemottak. Dette øker fangstverdi og bidrar til bærekraftig utnyttelse av fisken. Her gjelder ordtaket om at mange bekker små gir en står Å Hvitfiskflåten: Robust løsning om bord – økt fangstverdi – mindre dumping

page_image.jpg
 

Hordafor er GMP+ sertifisert og arbeider kontinuerlig med å sikre kvalitet gjennom hele verdikjeden.